Exercicie Lectio Divina

Duchovní cvičení založená na četbě a meditaci Božího slova.
Datum konání akce
17. 11. - 25. 11. 2021
Exercicie Lectio Divina
Duchovní obnovy

Konají se v hlubokém mlčení s individuálním doprovázením, tedy každodenním duchovním rozhovorem.

 

Exercicie povedou: P. Tomasz Kazański, SAC (etapa 1.: sv. Marek), P. Andrzej Kaliciak, SDS (etapa 2.: sv. Matouš) a P. Martin Sedloň, OMI (etapa 3.: sv. Lukáš). 

Exercicie jsou určené pro všechny věřící: osoby zasvěceného života, kněze i laiky.

Přihlášení předem nutné.