Duchovní obnova u sester sv. Hedviky v Břežanech.

Letošní duchovní obnovy pro manžele vedené P. Tomášem Stroganem se zúčastnilo 19 manželských párů. Tématem přednášek byli emauzští učedníci, kteří na cestě nepoznali Pána. „Poznáváme my Pána v denních událostech, nebo si prosazujeme svůj plán? Je Bůh v mé rodině na prvním místě?…“ Vyvrcholením duchovní obnovy byla mše svatá s obnovou manželského slibu.

Program pro děti probíhal z větší části na zahradě v Emauzích. Pro menší děti byl letos zpestřen loutkovým divadlem s velmi dobrým a výchovným provedením manželů Krejcarových – pohádka o Karkulce, příběhy, hádanky... O školáky se opět, jako v minulých letech, skvěle postarala znojemská mládež se svým kaplanem P. Ladislavem. Bůh  nám daroval pro tento den krásné počasí, za což jsme všichni s vděčností poděkovali při adoraci, kterou byla duchovní obnova zakončena.

Přejeme a vyprošujeme všem zúčastněným rodinám, aby je provázelo Boží požehnání a nezapadla slova otce Tomáše, kterými se snažil povzbudit své posluchače k prohlubování osobního vztahu s Bohem a mezi sebou navzájem na jejich životní cestě.

 

Fotogalerie