300 let od příchodu sester alžbětinek do Prahy

V letošním roce 2019 si připomínáme 300 let od příchodu sester alžbětinek do Prahy. Bylo na svátek Tří králů, dne 6. ledna roku1719, kdy na pozvání hraběnky Schönkirchenové přišly z Vídně do Prahy dvě sestry S. M. Andělína a S. M. Johanna, a hned pustily se do díla v duchu charismatu sester alžbětinek. Díky jejich obětavosti a velké pomoci dobrodinců se jim už v roce 1722 podařilo zbudovat klášter a nemocnici. Celý areál posvětil pražský arcibiskup Khünburg dne 21.listopadu 1725, a do zvonice byly zavěšeny nové zvony.

Pražský klášter se rychle rozrůstal a mohl založit i další kláštery v jiných zemích. Sestry alžbětinky procházely během svého působení mnohými útrapami, které díky své veliké obětavosti překonaly. Nejtěžší zkouškou však bylo pro ně období komunismu, kdy sestry byly dlouhá léta internovány v Broumově a později v Oseku u Duchcova, bez možnosti pracovat v duchu svého řeholního charismatu a bez možnosti přijímat řeholní dorost.

Po pádu komunismu, roce 1991, na základě výzvy tehdejšího světícího biskupa pražského, Mons. Františka Lobkowicze, připravuje sestra Benigna návrat internovaných sester zpět do Prahy. To se podařilo díky velké podpoře alžbětinských klášterů ze zahraničí i rodinných příslušníků sester. Mnohé sestry vracející se z internace byly však už pokročilého věku, a mnohé z nich ve velmi špatném zdravotním stavu, takže záhy postupně odcházely na věčnost. Klášter však pokračoval, a snaží se pokračovat dál, v naplňování alžbětinského charismatu, tedy péčí o ty nejpotřebnější.

Oslavy tohoto výročí začaly již 6.1. 2019. Navzdory velké sněhové nadílce se slavnostní Mše svaté zúčastnily i sestry alžbětinky ze zahraničí (Linz, Vídeň, Polsko a Bratislava). Při této Mši svaté jsme Bohu poděkovali i za sestru Benignu, která oslavila diamantové jubileum svých řeholních slibů. Mši svatou celebroval Mons. Karel Herbst.

Vyvrcholením oslav byla děkovná Mše svatá dne 23.6.2019. Tuto Mši svatou celebroval Mons. Kardinál Dominik Duka. I na tuto Mši svatou přijely sestry  alžbětinky ze zahraničí ( Straubing, Neuburg, Polsko a Bratislava.) Při této Mši pan kardinál Dominik Duka požehnal dva nové zvony – sv. Alžběta a Panna Marie Bolestná. Tyto zvony v následujícím týdnu byly zavěšeny do věže klášterního kostela.

 

Oslavy výročí...

Oběma Mšemi svatými jsme chtěli dobrotivému a milosrdnému Bohu poděkovat za obdržené milosti v průběhu 300 let a požádat jej, aby dílu sester alžbětinek i nadále žehnal.

 

 

Fotogalerie