Řeholní komunita sester sv. Josefa z Chambéry

Aby všichni byli jedno (Jan 17,21) - Být přítelem Boha, lidí a stvoření.
Kontaktujte nás

Sr. Gisela Heitz

Křimická 670/73, 318 00 Plzeň - Skvrňany

+420 720 974 820

csjplzen@volny.cz

http://www.csjchambery.org/

Naše komunita se dotýka všech, hlavně mladých a starých svou láskou, přátelstvím a pozornosti prostřednictvím modlitby a své přítomnosti.

Naši pohostinnost šíříme ke všem a snažíme se žít a budovat jednotu.

Fotogalerie

Ostatní řeholní společenství