Letní škola Tomáše Akvinského

Společné studium nauky a textů svatého Tomáše